Warunki udzielania teleporad

Autor: | Tagi: | Komentarze: 0 | 17 lutego, 2021

TELEPORADY

Definicje:

 • osoba udzielająca teleporad lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ;
 • świadczeniodawca POZ o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, czyli ten który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • teleporada świadczenie zdrowotne, które udzielane jest na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 • IKP – Internetowe Konto Pacjenta

Teleporady realizowane są telefonicznie bądź w formie wideorozmowy przy użyciu aplikacji Visimed.

Pracownicy rejestracji:

 • rozpoznają potrzebę zdrowotną,
 • umawiają wizytę w terminarzu lekarza,
 • informują na jakich zasadach odbędzie się teleporada,

Na teleporadę można umówić się osobiście, telefonicznie, przy użyciu aplikacji Visimed, za pomocą rejestracji on-line dostępnej na stronie internetowej www.medica.com.pl.

Osoby udzielające teleporad wykonują próbę połączenia się z pacjentem telefonicznie bądź przy użyciu aplikacji Visimed w godzinach ustalonych w trakcie rejestracji (prosimy o przyjęcie tolerancji około 15 minut). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna potwierdzają tożsamość pacjenta ( na podstawie danych zawartych w dokumentacji pacjenta, deklaracji wyboru, po okazaniu w trakcie wideorozmowy dokumentu powierzającego tożsamość lub w inny dostępny sposób) dokonują oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, czy inne świadczenie medyczne. Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

W ramach teleporady możliwe jest wystawianie elektronicznych dokumentów (np. recept, skierowań, zwolnień lekarskich, e-zleceń), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej , do odbioru w rejestracji przychodni.

Instrukcje:

 • sposób realizacji e-recepty: otrzymany w trakcie teleporady ”kod” wraz z numerem pesel pacjenta umożliwia realizację recepty w aptece, jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma sms oraz wiadomość z kodem do e-recepty (jeśli wyraził odpowiednie zgody w IKP),
 • sposób realizacji e-skierowania: otrzymany w trakcie teleporady ”kod” wraz z numerem pesel pacjenta od 01.01.2021r. umożliwia rejestrację w poradniach specjalistycznych oraz szpitalach.
 • Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia, może również odebrać je w wersji papierowej w rejestracji,
 • sposób realizacji zleceń badań: w celu realizacji badan diagnostycznych lub obrazowych pacjent powinien odebrać skierowanie w wersji papierowej w rejestracji, a następnie udać się do punktu diagnostyki laboratoryjnej, w punktach diagnostyki obrazowej należy ustalić wcześniej termin wizyty,
 • każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta dzięki któremu szybko i bezpiecznie będzie mógł sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Na stronie www.pacjent.gov.pl znajdziesz wskazówki jak krok po kroku zalogować się do IKP.