Warunki udzielania teleporad

Autor: | Tagi: | Komentarze: 0 | 17 lutego, 2021

TELEPORADY

Definicje:

 • osoba udzielająca teleporad lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ;
 • świadczeniodawca POZ o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, czyli ten który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • teleporada świadczenie zdrowotne, które udzielane jest na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 • IKP – Internetowe Konto Pacjenta

Teleporady realizowane są telefonicznie bądź w formie wideorozmowy przy użyciu aplikacji Visimed.

Pracownicy rejestracji:

 • rozpoznają potrzebę zdrowotną,
 • umawiają wizytę w terminarzu lekarza,
 • informują na jakich zasadach odbędzie się teleporada,

Na teleporadę można umówić się osobiście, telefonicznie, przy użyciu aplikacji Visimed, za pomocą rejestracji on-line dostępnej na stronie internetowej www.medica.com.pl.

Osoby udzielające teleporad wykonują próbę połączenia się z pacjentem telefonicznie bądź przy użyciu aplikacji Visimed w godzinach ustalonych w trakcie rejestracji (prosimy o przyjęcie tolerancji około 15 minut). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna potwierdzają tożsamość pacjenta ( na podstawie danych zawartych w dokumentacji pacjenta, deklaracji wyboru, po okazaniu w trakcie wideorozmowy dokumentu powierzającego tożsamość lub w inny dostępny sposób) dokonują stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, czy inne świadczenie medyczne.

W ramach teleporady możliwe jest wystawianie elektronicznych dokumentów (np. recept, skierowań, zwolnień lekarskich, e-zleceń), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej , do odbioru w rejestracji przychodni.

Instrukcje:

 • sposób realizacji e-recepty: otrzymany w trakcie teleporady ”kod” wraz z numerem pesel pacjenta umożliwia realizację recepty w aptece, jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma sms oraz wiadomość z kodem do e-recepty (jeśli wyraził odpowiednie zgody w IKP),
 • sposób realizacji e-skierowania: otrzymany w trakcie teleporady ”kod” wraz z numerem pesel pacjenta od 01.01.2021r. umożliwia rejestrację w poradniach specjalistycznych oraz szpitalach.
 • Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia, może również odebrac je w wersji papierowej w rejestracji,
 • sposób realizacji zleceń badań: w celu realizacji badan diagnostycznych lub obrazowych pacjent powinien odebrac skierowanie w wersji papierowej w rejestracji, a następnie udac się do punktu diagnostyki laboratoryjnej, w punktach diagnostyki obrazowej należy ustalić wcześniej termin wizyty,
 • każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta dzięki któremu szybko i bezpiecznie będzie mógł sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Na stronie www.pacjent.gov.pl znajdziesz wskazówki jak krok po kroku zalogować się do IKP.