Programy profilaktyczne

Autor: | Tagi: | Komentarze: 0 | 14 lutego, 2017

Realizacja programów profilaktycznych w Przychodni Rodzinnej Medica

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat (nie chodzi o lata kalendarzowe, ale o ostatnie 36 miesięcy) nie miały wykonywanego badania cytologicznego.;
obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

Program profilaktyki gruźlicy
Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).
Program realizują pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być objęci także pacjenci, którzy sami zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program skierowany jest do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55lat, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK oraz:
u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
płeć męska,

palenie tytoniu,

nadciśnienie tętnicze krwi,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

niska aktywność ruchowa,

nadwaga i otyłość,

upośledzona tolerancja glukozy,

nadmierny stres,

nieracjonalne odżywianie się.

 

W ramach programów profilaktycznych, realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że programy adresowane są do określonych grup wiekowych.