17lut, 2021

Warunki udzielania teleporad

Autor: | Tagi:

TELEPORADY Definicje: osoba udzielająca teleporad lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ; świadczeniodawca POZ o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, czyli ten który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, teleporada świadczenie zdrowotne, które udzielane jest na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, IKP – Internetowe Konto Pacjenta Teleporady realizowane są telefonicznie bądź w formie wideorozmowy przy użyciu aplikacji Visimed. Pracownicy rejestracji: rozpoznają potrzebę zdrowotną, […]
Czytaj więcej