12mar, 2020

Informacje dla rodziców – zasiłek opiekuńczy

Autor: | Tagi:

Zasiłek opiekuńczy – specustawa Podstawa prawna: Art. 4.  W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest […]
Czytaj więcej

12mar, 2020

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Autor: | Tagi:

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc. Każdy pacjent ma możliwość skorzystania Przychodni Rodzinnej Medica z teleporady bez konieczności wizyty osobistej w Przychodni. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo. Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać: zalecenia e-zwolnienie e-receptę sugestię […]
Czytaj więcej